Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Проекти финансирани от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Текущи проекти

няма налични

Реализирани проекти

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Лясковец и Стражица (2010 г.)

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Създаване на съвременни условия за спорт, отдих и рекреация на активните младежи и жители на община Лясковец (2015 г.)

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Подобряване облика на населените места на територията на Община Лясковец (2014 г.)

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка” (2015 г.)

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Местност „Светицата” – новата туристическа атракция с историческа значимост на община Лясковец (2015 г.)

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Лясковската иконопис и живопис – мост за предаване във времето на местната културна идентичност (2015 г.)

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Развитие на нови туристически атракции към Музей на гурбетчийското градинарство в гр. Лясковец (2015 г.)

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец (2015 г.)

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на Община Лясковец (2015 г.)

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец (2015 г.)

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа”, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец (2015 г.)