This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Проекти финансирани от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013


   Текущи проекти

          няма налични
 

   Реализирани проекти

 1. Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Лясковец и Стражица (2010 г.)
 2.  
 3. Създаване на съвременни условия за спорт, отдих и рекреация на активните младежи и жители на община Лясковец (2015 г.)
 4.  
 5. Подобряване облика на населените места на територията на Община Лясковец (2014 г.)
 6.  
 7. Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка” (2015 г.)
 8.  
 9. Местност „Светицата” – новата туристическа атракция с историческа значимост на община Лясковец (2015 г.)
 10.  
 11. Лясковската иконопис и живопис – мост за предаване във времето на местната културна идентичност (2015 г.)
 12.  
 13. Развитие на нови туристически атракции към Музей на гурбетчийското градинарство в гр. Лясковец (2015 г.)
 14.  
 15. Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец (2015 г.)
 16.  
 17. Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на Община Лясковец (2015 г.)
 18.  
 19. Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец (2015 г.)
 20.  
 21. Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа”, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец (2015 г.)

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |