This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Подобряване облика на населените места на територията на Община Лясковец

Статус на проекта:

Реализиран

Източник на финансиране:

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Бюджетна линия:

322

Основни дейности по проекта:

• Подобряване физическата и жизнена среда в село Драгижево и село Джулюница, отговарящо на нуждите. 

• Подобряване състоянието на централните части в населените места, чрез промяна на облика и обособяването на кътове за отдих. 

• Насърчаване развитието на населените места на територията на общината, чрез подобряване средата за живот.  

Постигнати резултати от осъществения проект:

На обект „Обновяване на централната част на с. Драгижево – рехабилитация на паркова зона и детска площадка“ са осъществени строителни дейности, в резултат на които е: 

- Обновено и преустроено пространството в централната част на село Драгижево; 

- Възстановена детска площадка за деца от 3 до 12 години, съобразно изискванията на наредбата за устройство и безопасна експлоатация на площадките за игра; 

- Създадени благоприятни условия за отдих и почивка – нови настилки, повече зелени площи с декоративна растителност; пейки, кошчета; 

- Възстановен фонтан и поставена чешма в пространството на парка; 

- Изградена осветителна инсталация с подходящи паркови осветители. 

 

На обект „Обновяване на централната част на с. Джулюница – рехабилитация на паркови зони и детска площадка“ са изпълнени строителни дейности, в резултат на които са постигнати: 

- Обновени и преустроени паркови зони, прилежащи на площада на село Джулюница; 

- Създадени благоприятни условия за отдих и почивка – възстановени настилки, реконструиран и работещ фонтан, ново парково оборудване – пейки, кошчета, зони за отдих, възстановена съществуваща чешма в северната и поставена нова чешма в южната паркова зона; засадена нова декоративна растителност, декоративни кашпи; 

- Изградена е сцена-подиум за провеждане на масови мероприятия; 

- Възстановена детска площадка за деца от 3 до 12 години, съобразно изискванията на наредбата за устройство и безопасна експлоатация на площадките за игра; 

- Изградена осветителна инсталация с подходящи паркови осветители в зоната за отдих с детска площадка и допълнително осветление в северната паркова зона.

Период на изпълнение:

21.10.2013 - 30.12.2014 г.

Обща стойност на проекта:

194 373.08 лв.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |