Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Лясковец и Стражица Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: РД-50-205/03.06.09г. от 03.06.2009 г.

Източник на финансиране:
Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Бюджетна линия: № 431-2-03-47 Основни дейности по проекта: Наличие на местна стратегия за развитие, изготвена от местни лидери и активни граждани. Регистрирана местна инициативна група по ЗЮЛНЦ с учредители 35 активни граждани. Създадени 4 работни места. Изграден социален капитал в малките населени места от селските райони. Период на изпълнение: 03.06.2009 - 03.06.2010 г. Обща стойност на проекта: 157 638.00 лева