This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Проекти финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020


   Текущи проекти

 1. Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в Община Лясковец, Област Велико Търново (Подаден за финансиране)
 2.  
 3. Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на град Лясковец (Подаден за финансиране)
 4.  
 5. Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини в град Лясковец (Одобрен)
 6.  
 7. Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович” - град Лясковец (В процес на реализация)
 8.  
 9. Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност (В процес на реализация)
 10.  
 11. Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец (В процес на реализация)
 12.  
 13. Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец (В процес на реализация)
 14.  
 15. Реконструкция на отоплителна инсталация на ОУ "П.Р.Славейков" - с. Джулюница (Одобрен)

   Реализирани проекти

 1. Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец (2019 г.)

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |