This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович” - град Лясковец

Статус на проекта:

Одобрен

Източник на финансиране:

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Бюджетна линия:

BG06RDNP001-19.037

Основни дейности по проекта:

В рамките на дейността се предвижда изпълнение на СМР на обект "Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович” - град Лясковец, кв. 81, УПИ I", І-ви строителен етап включва следните строително-ремонтни работи: 

- преасфалтиране на площадката, разчертаване на спортна маркировка за комбинирано игрище за мини-футбол и баскетбол с дълга ос север-юг, комбинирано игрище за мини-футбол и хандбал с дълга ос изток-запад и площадка за организация на движението, комбинирана с площадка за хвърляне на топка в цел;  

- предвижда се да се запази едната стойка за кош за баскетбол, като се монтира нова и се доставят нови баскетболни табла с рингове с мрежи, нови вратички за мини-футбол (хандбал); 

- направи ново покритие от противохлъзгавгранитогрес и монтиране на бетонна маса за тенис на площадката под еркер в североизточната част на спортната площадка № 1; 

- подменяне на тротоарната настилка между сградата и спортната площадка; 

- ремонтиране на прилежащите на игрищата подпорни стени, като се предвижда мазилка, облицовка по страници с плочи, бетонна шапка и монтаж на дървени пейки от профилирани дъски върху подпорните зидове; 

- за осигуряване на достъпна среда, чрез изграждане в тревните площи на нова алея от тупиково отклонение от ул. „Капитан дядо Никола" до лекоатлетическата писта намираща се на второ ниво и от западния край на лекоатлетическата писта – до игрищата, разположени на трето ниво; 

- извършен ремонт на лекоатлетическата писта, като настилката от шамот ще бъде заменена с акрилна спортна настилка със съответното разчертаване за 4 коридора за 60м и 100м гладко бягане, както и за дълъг и троен скок. В двата края на пистата ще се изпълни тротоарна настилка тип „паве“ с бетонови алейни бордюри. Ще се възстанови съществуващия пясъчник с размери 8 / 10м в западния край на пистата, като по бетонните му бордюри ще се монтират гумени предпазители за ръбове; 

- обособяване на площадка за фитнес.

Период на изпълнение:

01.01.2019 - 31.12.2020 г.

Обща стойност на проекта:

179 905.52 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |