Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: № BG06RDNP001-19.007-0010-С01/2020 г. от 19.06.2020 г.

Източник на финансиране:
Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Бюджетна линия: BG06RDNP001-19.007 Основни дейности по проекта: Проект „Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец” предоставя възможност за многопластово ангажиране на местната общност в съхраняване на специфичната местна култура, свързана с гурбетчийското градинарство и бита на лясковчани. В рамките на проекта ще бъдат използвани като основа вече съществуващите експозиции на Музея на гурбетчийското градинарство, който ще се оформи като среда за „живо” представяне на традиционната култура.  Основни дейности за изпълнението на проектното предложение са:   1. Провеждане на събитие-възстановка, свързано с гурбетчийското градинарство и поставящо акцента върху уникалната технология за поливане, прилагана от лясковчани.   2. Провеждане на работилници за традиционни занаяти, обвързани тясно с местния бит и неговите характеристики.   3. Демонстрации в музея, включващи предмети от експозицията с цел разчупване на статичното излагане на предметите от бита и осигуряване на по-висока степен на ангажираност от страна на посетителите.   4. Провеждане на проучване в две направления – уникални лясковски сортове зеленчуци и история на лясковските градинари – съхранени спомени, които се пазят от местните родове. Постигнати резултати от осъществения проект: - Възстановени дървени елементи от съществуващо градинарско колело – долап, част от външната експозиция на Музея на гурбетчийското градинарство  - Закупени 12 броя северняшки народни носии за участниците в събитие „Приказка за водата – как лясковските градинари напоиха Европа“.  - Изготвен 1 бр. сценарий за събитие „Приказка на водата – как лясковските градинари напоиха Европа“ въз основа на проведено проучване на съществуващи етнографски източници от края на ХIXв. и началото на ХХв.   - Проведено 1 бр. събитие „Приказка за водата – как лясковските градинари напоиха Европа“ с 50 участника, въз основа на изработен сценарий.  - Осигурен кетъринг за 50 души за събитие „Приказка за водата – как лясковските градинари напоиха Европа“;  - Създадени четири тематични работилници: „Работилница за гъдалушки“, Работилници „Глинена съдинка“, „Сребърна хурка, златно вретено“, „Пътят на хляба“;  - Проведени веднъж месечно, в рамките на 4 месеца занимания в работилница „Работилница за гъдалушки“ с участието на групи от 10 деца;  - Проведени веднъж месечно, в рамките на 4 месеца, занимания в работилница „Пътят на хляба“, с участието на 10 деца;  - Проведени веднъж месечно, в рамките на 4 месеца, занимания в работилница „Сребърна хурка, златно вретено“;  - Проведени веднъж месечно, в рамките на 4 месеца, занимания в работилница „Глинена съдинка“ с участието на 10 деца;  - Обхванати общо 40 деца в четирите тематични работилници;  - Назначен 1 бр. консултант по предене за работилница „Работилница за гъдалушки“;  - Назначен специалист за работилници „Глинена съдинка“, „Сребърна хурка, златно вретено“, „Пътят на хляба“;  - Разработена беседа „Градинарското колело долап“  - Разработена беседа „Жътва. От зрънцето до хляба“  - Назначен аниматор за провеждане на демонстрация за поливане с долап  - Проведена 4 бр. демонстрации за поливане с долап  - Проведена 1 бр. демонстрация за работа с инструменти, свързани с жътва и последваща обработка на зърно  - Проведена 1 бр. демонстрация за замесване на хляб в нощви  - Заснети 3 видеоклипа с продължителност минимум 5 минути.;  - Проведено 1 бр. проучване „Семенцето на спомена“, базиращо се на източници и документи, част от фонда на Музея на гурбетчийското градинарство.   - Проведена кампания сред местни хора и посетители на тема местните сортове зеленчуци.  - Извършено дигитализиране на 50 страници от каталози на местни семепроизводители;  - Изработени 5 бр. информационни пана с нова за експозицията информация, резултат от проведеното проучване  - Изработени 10 бр. qr – кода, даващи достъп до допълнителна информация  - Изработени 100 бр. пакетчета за семена „Лясковски лук“  - Изработени 2000 бр. информационни брошури  - Изработени 2000 бр. картички Период на изпълнение: 19.06.2020 - 18.01.2023 г. Обща стойност на проекта: 22 040,63 лева