This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност

Статус на проекта:

В процес на реализация

Договор за финансиране:

№ BG06RDNP001-7.008-0048-C01 от 03.12.2019 г.

Източник на финансиране:

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Бюджетна линия:

BG06RDNP001-7.008

Основни дейности по проекта:

В рамките на дейността се предвижда изпълнение на СМР на обект "Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец, с цел подобряване на енергийната ефективност, кв.71, УПИ I", включващи следните енергоспестяващи мерки: 

1.Мярка за енергоспестяване ЕСМ В1: Топлоизолиране на фасади - предвижда се топлоизолиране на стени на сградата с каменна вата с коефициент на топлопроводност 0,035W/(mK). 

2.Мярка за енергоспестяване ЕСМ В2: Подмяна на дограма - предвижда се подмяна на дървената дограма с 5 камерна PVC дограма с двоен стъклопакет, съставен от 1 бяло флоатно стъкло и 1 специално стъкло - по фасади СИ и С3 - К-стъкло, а по фасади ЮИ и ЮЗ - стъкло тип 4-ри сезона. Също така ще бъдат подменени входните врати с алуминиева дограма. 

3.Мярка за енергоспестяване ЕСМ В3: Топлоизолиране на покрив - предвижда се топлоизолиране на скатните покриви с каменна вата. 

4.Мярка за енергоспестяване ЕСМ В4: Топлоизолация под - мярката включва дейности по стените на сутерена, граничещи с външния въздух и под на еркерните части, с полагане на топлоизолация с каменна вата с коефициент на топлопроводност 0,035W/(mK); 

5.Мярка за енергоспестяване С1: Мерки по отоплителната инсталация - предвижда се извършването на демонтажни работи на колектори, разпределителна мрежа, радиатори, разширителен съд, доставка и монтаж на нов водогреен котел с двустепенна моноблочна газова или комбинирана горелка, изграждане на нова разпределителна мрежа с полипропиленови тръби, доставени и монтирани нови стоманени панелни радиатори, окомплектовани с обезвъздушител и радиаторен вентил, топлоизолиране на системата, доставка и монтаж на топломер. 

6.Мярка за енергоспестяване С2: Автоматично регулиране на отоплителната инсталация - предвижда се изграждането на управление за работа на отоплителната система включваща контролер, външен сензор, повърхностен сензор, двупътен винтил, термостат, стаен регулатор и работа по зададена програма. 

7.Мярка за енергоспестяване С3: Мерки по осветителната инсталация - предвижда се подмяна на всички лампи с нажежаема жичка с 12W LED крушка Е27, 3000К.

Период на изпълнение:

03.12.2019 - 02.12.2022 г.

Обща стойност на проекта:

679 152 лева

Изтегли:
   Община Лясковец получава финансиране за енергийна реконструкция на сградата на общинска администрация по Програма за развитие на селските райони

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |