This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец

Статус на проекта:

В процес на реализация

Договор за финансиране:

BG06RDNP001-7.007-0071-C01

Източник на финансиране:

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Бюджетна линия:

BG06RDNP001-7.007

Основни дейности по проекта:

Настоящото проектно предложение, цели да се подобри състоянието на спортната инфраструктура на територията на град Лясковец, което от своя страна ще допринесе за оптимизирането на разходите за модернизирането на спортни площадки общинска собственост. С осъществяването на проект „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец” ще бъде повишено качеството на живот и нивото на провеждане на тренировъчните процеси и се цели да бъдат постигнати следните резултати: 

• Подобряване на спортната инфраструктура на територията на община Лясковец и създаване на условия за активен спорт на жителите на град Лясковец; 

• Създаване достъп на обществеността до спортно игрище, предлагащо подходящи условия за развитие на различни видове спорт. 

Основна дейност по проекта е изпълнението на СМР на обект "Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец, кв. 82, УПИ XX", включващо: 

- частично коригиране и отнемане на съществуваща кортова настилка, подравняване и трамбоване, 

- демонтаж на съществуващата телена ограда и изграждане на прозирна ограда с височина 4.0м около игрището и 2 м зад трибуните;  

- полагане и трамбоване на инертен материал; 

- полагане на нова спортна настилка „изкуствена трева“; 

- монтаж на футболни врати 300/200; 

- доставка и монтаж на стоманена входна врата; 

- направа на хоризонтална маркировка на площадка с перли.

Период на изпълнение:

16.05.2019 - 15.05.2022 г.

Обща стойност на проекта:

117 348 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |