This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Бюджет


Бюджет на Община Лясковец за 2019 година
 
1. Приходи: 10 322 096 лв
 
1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности: 5 595 340 лв
- Обща субсидия за делегирани дейности: 4 706 049 лв
- §88-03: - 39 273 лв
- Собствени приходи на звената на делегиран бюджет: 3 500 лв
- Преходен остатък: 925 064 лв
 
1.2. Приходи за местни дейности: 4 726 756 лв
- Данъчни приходи: 1 389 500 лв
- Неданъчни приходи: 1 602 495 лв
- Обща изравнителна субсидия: 714 400 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности: 313 300 лв
- За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища: 63 400 лв
- Други: - 957 227 лв
- Приватизация: 90 032 лв
- Преходен остатък: 1 510 856 лв
- Остатък към 31.12.2019 г.: 0 лв
 
2. Разходи: 10 322 096 лв
 
2.1. За делегирани държавни дейности: 5 960 235 лв
- От държавни трансфери: 5 595 340 лв
- От собствени приходи: 364 895 лв
 
2.2. За местни дейности: 4 361 861 лв
 
2.3. Разпределен по функции
- Функция "Общи държавни служби": 1 301 520 лв
- Функция "Отбрана и сигурност": 518 845 лв
- Функция "Образование": 3 866 102 лв
- Функция "Здравеопазване": 336 381 лв
- Функция "Социално осигуряване и грижи": 560 496 лв
- Функция "Жилищно строителство и БКС": 3 023 920 лв
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело": 590 939 лв
- Функция "Икономически дейности и услуги": 113 893 лв
- Функция "Други": 10 000 лв

 

 
   Документи
 
   12.02.2019: Бюджет на община Лясковец за 2019 г.
 
   15.02.2019: Отчет за изпълнението на бюджета за 01.2019 г.
 
   14.03.2019: Отчет за изпълнението на бюджета за 02.2019 г.
 
   16.04.2019: Отчет за изпълнението на бюджета за 03.2019 г.
 
   07.05.2019: Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2019 г.
 
   20.05.2019: Отчет за изпълнението на бюджета за 04.2019 г.
 
   12.06.2019: Отчет за изпълнението на бюджета за 05.2019 г.
 
   15.07.2019: Отчет за изпълнението на бюджета за 06.2019 г.
 
   29.07.2019: Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2019 г.
 
   12.08.2019: Отчет за изпълнението на бюджета за 07.2019 г.
 
   11.09.2019: Отчет за изпълнението на бюджета за 08.2019 г.
 
   14.10.2019: Отчет за изпълнението на бюджета за 09.2019 г.
 
   25.10.2019: Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2019 г.
 
   12.11.2019: Отчет за изпълнението на бюджета за 10.2019 г.
 
   16.12.2019: Отчет за изпълнението на бюджета за 11.2019 г.
 
   17.01.2020: Отчет за изпълнението на бюджета за 12.2019 г.
 
   29.06.2020: Отчет за изпълнението на бюджета на община Лясковец за 2019 г.
 
 
 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |