This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Бюджет


Бюджет на Община Лясковец за 2018 година
 
1. Приходи: 7 522 757 лв
 
1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности: 4 455 742 лв
- Обща субсидия за делегирани дейности: 4 044 668 лв
- §88-03: - 9 933 лв
- Собствени приходи на звената на делегиран бюджет: 3 500 лв
- Преходен остатък: 417 507 лв
 
1.2. Приходи за местни дейности: 3 067 015 лв
- Данъчни приходи: 1 080 000 лв
- Неданъчни приходи: 1 476 637 лв
- Обща изравнителна субсидия: 663 500 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности: 268 600 лв
- За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища: 57 700 лв
- Други: - 969 276 лв
- Приватизация: 150 000 лв
- Преходен остатък: 339 854 лв
- Остатък към 31.12.2018 г.: 0 лв
 
2. Разходи: 7 522 757 лв
 
2.1. За делегирани държавни дейности: 4 673 341 лв
- От държавни трансфери: 4 455 742 лв
- От собствени приходи: 217 599 лв
 
2.2. За местни дейности: 2 849 416 лв
 
2.3. Разпределен по функции
- Функция "Общи държавни служби": 1 214 619 лв
- Функция "Отбрана и сигурност": 158 559 лв
- Функция "Образование": 3 120 197 лв
- Функция "Здравеопазване": 343 241 лв
- Функция "Социално осигуряване и грижи": 513 965 лв
- Функция "Жилищно строителство и БКС": 1 606 813 лв
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело": 306 668 лв
- Функция "Икономически дейности и услуги": 107 965 лв
- Функция "Други": 151 000 лв

 

 
   Документи
 
   02.02.2018: Бюджет на община Лясковец за 2018 г.
 
   22.02.2018: Отчет за изпълнението на бюджета за 01.2018 г.
 
   16.03.2018: Отчет за изпълнението на бюджета за 02.2018 г.
 
   20.04.2018: Отчет за изпълнението на бюджета за 03.2018 г.
 
   27.04.2018: Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2018 г.
 
   15.05.2018: Отчет за изпълнението на бюджета за 04.2018 г.
 
   12.06.2018: Отчет за изпълнението на бюджета за 05.2018 г.
 
   13.07.2018: Отчет за изпълнението на бюджета за 06.2018 г.
 
   30.07.2018: Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2018 г.
 
   20.08.2018: Отчет за изпълнението на бюджета за 07.2018 г.
 
   17.09.2018: Отчет за изпълнението на бюджета за 08.2018 г.
 
   12.10.2018: Отчет за изпълнението на бюджета за 09.2018 г.
 
   31.10.2018: Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2018 г.
 
   14.11.2018: Отчет за изпълнението на бюджета за 10.2018 г.
 
   14.12.2018: Отчет за изпълнението на бюджета за 11.2018 г.
 
   16.01.2019: Отчет за изпълнението на бюджета за 12.2018 г.
 
   10.09.2019: Отчет за изпълнението на бюджета на община Лясковец за 2018 г.
 
 
 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |