This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Бюджет


Бюджет на Община Лясковец за 2017 година
 
1. Приходи: 7 604 095 лв
 
1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности: 3 892 354 лв
- Обща субсидия за делегирани дейности: 3 555 417 лв
- §88-03: - 12 285 лв
- Собствени приходи на звената на делегиран бюджет: 3 669 лв
- Преходен остатък: 345 553 лв
 
1.2. Приходи за местни дейности: 3 711 741 лв
- Данъчни приходи: 1 023 000 лв
- Неданъчни приходи: 1 635 486 лв
- Обща изравнителна субсидия: 663 500 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности: 251 200 лв
- За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища: 47 600 лв
- Други: - 611 572 лв
- Приватизация: 150 000 лв
- Преходен остатък: 552 527 лв
- Остатък към 31.12.2017 г.: 0 лв
 
2. Разходи: 7 604 095 лв
 
2.1. За делегирани държавни дейности: 4 153 253 лв
- От държавни трансфери: 3 892 354 лв
- От собствени приходи: 260 899 лв
 
2.2. За местни дейности: 3 450 842 лв
 
2.3. Разпределен по функции
- Функция "Общи държавни служби": 1 188 657 лв
- Функция "Отбрана и сигурност": 141 457 лв
- Функция "Образование": 2 845 491 лв
- Функция "Здравеопазване": 276 546 лв
- Функция "Социално осигуряване и грижи": 443 966 лв
- Функция "Жилищно строителство и БКС": 2 110 234 лв
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело": 296 217 лв
- Функция "Икономически дейности и услуги": 151 527 лв
- Функция "Други": 150 000 лв

 

 
   Документи
 
   08.02.2017: Бюджет на община Лясковец за 2017 г.
 
   15.02.2017: Отчет за изпълнението на бюджета за 01.2017 г.
 
   10.03.2017: Отчет за изпълнението на бюджета за 02.2017 г.
 
   27.04.2017: Отчет за изпълнението на бюджета за 03.2017 г.
 
   27.04.2017: Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017 г.
 
   11.05.2017: Отчет за изпълнението на бюджета за 04.2017 г.
 
   16.06.2017: Отчет за изпълнението на бюджета за 05.2017 г.
 
   25.07.2017: Отчет за изпълнението на бюджета за 06.2017 г.
 
   28.07.2017: Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2017 г.
 
   11.08.2017: Отчет за изпълнението на бюджета за 07.2017 г.
 
   14.09.2017: Отчет за изпълнението на бюджета за 08.2017 г.
 
   23.10.2017: Отчет за изпълнението на бюджета за 09.2017 г.
 
   30.10.2017: Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2017 г.
 
   13.11.2017: Отчет за изпълнението на бюджета за 10.2017 г.
 
   12.12.2017: Отчет за изпълнението на бюджета за 11.2017 г.
 
   31.01.2018: Отчет за изпълнението на бюджета за 12.2017 г.
 
   23.05.2018: Отчет за изпълнението на бюджета на община Лясковец за 2017 г.
 
 
 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |