This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Проекти финансирани от Проект „Красива България”


   Текущи проекти

  1. Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец - Етап 2 (В процес на реализация)

   Реализирани проекти

  1. Ремонтни работи и рехабилитация на сгради на читалищата (2006 г.)
  2.  
  3. Ремонт покрив и фасади на ЦДГ „Сладкопойна чучулига” с. Джулюница, община Лясковец (2009 г.)
  4.  
  5. Ремонт на покрив и фасади на многофункционална сграда за обществено ползване в село Козаревец – УПИ I (2015 г.)
  6.  
  7. Детска ясла „Мир” гр. Лясковец – Рехабилитация на детска площадка за деца до 3 години и ремонт и възстановяване на ограда (2018 г.)
  8.  
  9. Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец - Етап 1 (2019 г.)

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |