Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Читалище „П. Р. Славейков - 1903“, с. Добри дял, общ. Лясковец Читалище „П. Р. Славейков - 1903“, с. Добри дял, общ. Лясковец Статус на проекта: Реализиран

Източник на финансиране:
Проект „Красива България”

Проект „Красива България”

Основни дейности по проекта: С проектното предложение на Община Лясковец към Проект „Красива България“, Кампания 2021 за „Читалище „П.Р.Славейков – 1903“ с. Добри дял“ се предвижда да се изпълнят строително ремонтни дейности на покривите на сградата, включително подмяна на увредени дървени елементи за възстановяване геометрията на покрива, полагане на покривна мушама, нова летвена скара и пренареждане на керемидите, подмяна на покритието на ламаринените покриви и ремонт за възстановяване на хидроизолацията на плочата на откритата тераса. Предвижда се възстановяване на увредения от течове касетиран таван в залата на читалището, ремонт на настилката в библиотеката, изкърпване на компрометирани мазилки по фасадите на сградата, подмяна на настилката на площадката пред централния вход на читалището и ново парково обзавеждане. Период на изпълнение: 01.04.2021 - 30.11.2021 г. Обща стойност на проекта: 95 548 лв. Собствен принос: 49 685 лв.