This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Детска ясла „Мир” гр. Лясковец – Рехабилитация на детска площадка за деца до 3 години и ремонт и възстановяване на ограда

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

№ РД09-32 / 02.03.2018 г.

Източник на финансиране:

Проект „Красива България”

Основни дейности по проекта:

Основни дейности, свързани с проекта са: 

• Благоустрояване на площадка за игра за деца до 3 години, включително: 

- ремонт и подмяна на настилки по площадки и алеи – ударопоглъщащи каучукови настилки и унипаваж; 

- демонтаж на негодни съоръжения за игра, ремонт на съществуващи беседки и пейки; 

- доставка и монтаж на нови комбинирани съоръжения за катерене, пързаляне, пазене на равновесие, преминаване, общуване и тематични игри; на клатушки, въртележки и съоръжение за баланс - люлеещ се мост. 

• Възстановяване на съществуваща ограда към прилежащите улици и по граници със съседни имоти.

Постигнати резултати от осъществения проект:

• Благоустрояване на площадката за игра за деца до 3 години в двора на яслата, включително: 

- положени нови настилки по площадки и алеи – ударопоглъщащи настилки под детските съоръжения и настилки от унипаваж по алеи; 

- демонтирани са амортизираните детски съоръжения и са монтирани нови, включително три броя комбинирани съоръжения за катерене, пързаляне, пазене на равновесие, преминаване, общуване и тематични игри; две двойни и три единични люлки, две клатушки, две въртележки и съоръжение за баланс - люлеещ се мост; 

- ремонтирани са съществуващите беседки, пейки и перголи; 

- доставено е ново парково обзавеждане – пейки и кошчета за отпадъци. 

• Ремонтирани са и възстановени съществуващите огради към прилежащите улици и съседни имоти. По границите с улиците е изградена ограда с плътна част от зидани декоративни блокчета и прозирна част от възстановените метални пана. По част от границите със съседни имоти е подменена амортизираната негодна ограда и е изградена нова прозирна ограда от поцинковани оградни пана на метални колонки.

Период на изпълнение:

02.03.2018 - 30.10.2018 г.

Обща стойност на проекта:

80 295.36 лева

Собствен принос:

43 951 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |