Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Връчване по ДОПК Съобщения от 2022 година

10.10.2022

Съобщение до Стефан Пеев Колев

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в отдел „Местни приходи“ - гр. Лясковец, ул. „Младост“ № 2, ет. 2 от 8.00…

04.08.2022

Съобщение до Светлана Петрова Димитрова

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в отдел „Местни приходи“ - гр. Лясковец, ул. „Младост“ №2, ет. 2 от 8.00…

28.07.2022

Съобщение до Димитър Георгиев Сеизов

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в отдел „Местни приходи“ - гр. Лясковец, ул. „Младост“ №2, ет. 2 от 8.00…

25.07.2022

Съобщение до Димитър Георгиев Митев

Уведомяваме ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в отдел „Местни приходи“ - гр. Лясковец ул. „Младост“ № 2 от 8.00 часа до…

25.07.2022

Съобщение до Божана Иванова Димова

Уведомяваме ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в отдел „Местни приходи“ - гр. Лясковец ул. „Младост“ № 2 от 8.00 часа до…

25.07.2022

Съобщение до Цанка Тодорова Късцанева

Уведомяваме ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в отдел „Местни приходи“ - гр. Лясковец ул. „Младост“ № 2 от 8.00 часа до…

25.07.2022

Съобщение до Димитър Младенов Димитров

Уведомяваме ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в отдел „Местни приходи“ - гр. Лясковец ул. „Младост“ № 2 от 8.00 часа до…

25.07.2022

Съобщение до Димитранка Колева Данкова

Уведомяваме ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в отдел „Местни приходи“ - гр. Лясковец ул. „Младост“ № 2 от 8.00 часа до…

25.07.2022

Съобщение до Марийка Маринова Станева

Уведомяваме ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в отдел „Местни приходи“ - гр. Лясковец ул. „Младост“ № 2 от 8.00 часа до…

25.07.2022

Съобщение до Илияна Желева Костадинова

Уведомяваме ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в отдел „Местни приходи“ - гр. Лясковец ул. „Младост“ № 2 от 8.00 часа до…

25.07.2022

Съобщение до Венцислав Александров Александров

Уведомяваме ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в отдел „Местни приходи“ - гр. Лясковец ул. „Младост“ № 2 от 8.00 часа до…

25.07.2022

Съобщение до Иванка Ботева Йорданова

Уведомяваме ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в отдел „Местни приходи“ - гр. Лясковец ул. „Младост“ № 2 от 8.00 часа до…

25.07.2022

Съобщение до Йорданка Атанасова Величкова

Уведомяваме ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в отдел „Местни приходи“ - гр. Лясковец ул. „Младост“ № 2 от 8.00 часа до…

25.07.2022

Съобщение до Величко Христов Величков

Уведомяваме ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в отдел „Местни приходи“ - гр. Лясковец ул. „Младост“ № 2 от 8.00 часа до…

25.07.2022

Съобщение до Стойка Аврамова Валачева

Уведомяваме ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в отдел „Местни приходи“ - гр. Лясковец ул. „Младост“ № 2 от 8.00 часа до…

25.07.2022

Съобщение до Йордана Радева Маринова

Уведомяваме ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в отдел „Местни приходи“ - гр. Лясковец ул. „Младост“ № 2 от 8.00 часа до…

25.07.2022

Съобщение до Йордан Петров Маринов

Уведомяваме ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в отдел „Местни приходи“ - гр. Лясковец ул. „Младост“ № 2 от 8.00 часа до…

25.07.2022

Съобщение до Станчо Върбанов Танев

Уведомяваме ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в отдел „Местни приходи“ - гр. Лясковец ул. „Младост“ № 2 от 8.00 часа до…