Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Иванка Ботева Йорданова 25.07.2022 Уведомяваме ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в отдел „Местни приходи“ - гр. Лясковец ул. „Младост“ № 2 от 8.00 часа до 17.30 часа за връчване на документи с изх. №МДТ-1947 / 10.05.2022 г. При неявяване в посоченият срок на основание чл. 32 ал. 6 от ДОПК съответния документ/акт ще се приложи към преписката и се смята за връчен. Дата на поставяне на съобщението - 25.07.2022 г.