Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Димитър Георгиев Сеизов 28.07.2022 Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в отдел „Местни приходи“ - гр. Лясковец, ул. „Младост“ №2, ет. 2 от 8.00 часа до 17.30 часа за връчване на документи с изх. №МДТ-2718#2 / 04.07.2022 г. При неявяване в посоченият срок на основание чл.32, ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще се приложи към преписката и се смята за връчен. Дата на поставяне на съобщението - 28.07.2022 г.