This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2016-001   08.02.2016: Архив
Изработване на Проект за Общ устройствен план на Община Лясковец, включващ: Предварителен проект (Опорен план - актуализация), Екологична оценка, Оценка за съвместимост и Окончателен проект

Статус: възложена 

 

Уникалният номер на обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки към АОП е 00137-2016-0001.

Изтегли:
   08.02.2016: Документация за участие
   08.02.2016: Образци №1 - №18
   22.02.2016: Разяснение № 1 по чл. 29, ал. 1 от ЗОП
   23.02.2016: Разяснение № 2 по чл. 29, ал. 1 от ЗОП
   09.03.2016: Уведомление по чл. 68, ал. 2 от ЗОП
   01.04.2016: Протокол № 1 от дейността на комисията по чл. 34 от ЗОП
   01.04.2016: Доклад № 1 на комисията по чл. 34 от ЗОП
   19.04.2016: Съобщение за отваряне на ценови оферти
   25.04.2016: Протокол № 2 от дейността на комисията
   25.04.2016: Доклад № 2 на комисията
   25.04.2016: Протокол № 3 от дейността на комисията
   25.04.2016: Доклад № 3 на комисията
   25.04.2016:  Мотивирано решение за отстраняване, класиране и обявяване на изпълнител
   25.04.2016: Приложение № 1 към Протокол № 2 от дейността на комисията
   03.06.2016: Договор № ОП/2016/0001-1 и приложения
   07.06.2016: Информация за върнати гаранции за участие
   15.09.2016: Информация за извършени плащания № 1
   17.12.2018: Обявление за приключване на договор

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |