This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2015-006   08.05.2015: Архив
Строително - монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец

Статус: възложена

Изтегли:
   08.05.2015: Документация за участие
   08.05.2015: Образци №1-13
   08.05.2015: Приложения Т1-20
   20.05.2015: Разяснение № 1 по документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително – монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец”
   01.06.2015: Разяснение № 2 по докумантация за възлагане на обществена поръчка
   01.06.2015: Образец № 13.5А - КСС
   19.06.2015: Протокол №1
   19.06.2015: Доклад № 1 от работата на комисията
   30.06.2015: Съобщение за отваряне на ценовите предложения
   02.07.2015: Съобщение за отлагане на отварянето на ценовите предложения
   13.07.2015: Съобщение за отваряне на ценовите предложения
   22.07.2015: Протокол № 2
   22.07.2015: Доклад № 2 от работата на комисията
   22.07.2015: Мотивирано решение за класиране и обявяване на изпълнители
   26.08.2015: Договор ОП-2015-006-1 и приложения
   26.08.2015: Договор ОП-2015-006-2 и приложения
   26.08.2015: Договор ОП-2015-006-3 и приложения
   26.08.2015: Договор ОП-2015-006-4 и приложения
   26.08.2015: Договор ОП-2015-006-5 и приложения
   27.08.2015: Информация за извършени плащания № 1
   28.08.2015: Информация за върнати гаранции за участие
   15.09.2015: Информация за извършени плащания № 2
   13.10.2015: Информация за извършени плащания № 3
   05.11.2015: Информация за извършени плащания № 4
   24.11.2015: Информация за извършени плащания № 5
   25.11.2015: Информация за върната гаранция за изпълнение
   02.12.2015: Информация за изпълнение на Договор ОП-2015-006-2
   16.12.2015: Информация за извършени плащания № 6
   21.12.2015: Информация за изпълнение на Договор ОП-2015-006-5
   23.12.2015: Информация за извършени плащания № 7
   28.12.2015:  Информация за върната гаранция за изпълнение № 2
   14.01.2016: Информация за извършени плащания № 8
   14.01.2016: Информация за изпълнение на Договор ОП-2015-006-1
   15.01.2016: Информация за върната гаранция за изпълнение № 3
   15.01.2016: Информация за върната гаранция за изпълнение № 4
   28.01.2016:  Информация за изпълнение на Договор ОП-2015-006-3
   28.01.2016: Информация за извършени плащания № 9
   16.06.2016: Информация за извършени плащания № 10
   12.07.2016: Информация за извършено плащане № 11
   12.07.2016: Информация за върната гаранция за изпълнение
   12.07.2016: Информация за изпълнение на Договор ОП-2015-006-4

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |