This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2015-004   24.03.2015: Архив
Ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на Община Лясковец през 2015 г.

статус: възложена

Изтегли:
   25.03.2015: Документация за участие
   25.03.2015: Образци №1-16
   25.03.2015: Приложения №1-4
   11.05.2015: Протокол № 1 на комисията
   11.05.2015: Съобщение за отваряне на ценови предложения
   11.05.2015: Доклад № 1 от работата на комисията
   20.05.2015: Доклад № 2 от работата на комисията
   21.05.2015: Протокол № 2 на комисията
   21.05.2015: Мотивирано решение за класиране и обявяване на изпълнител
   01.06.2015: Договор за обществена поръчка заедно с приложенията към него
   02.06.2015: Информация за върната гаранция за участие
   01.10.2015: Информация за върната гаранция за изпълнение
   29.10.2015: Информация за плащания № 1
   06.11.2015: Информация за плащания № 2
   12.01.2017: Информация за извършено плащане № 3
   11.12.2017: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |