Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

В Козаревец спазиха традицията и вдигнаха пищна…

26.02.2024

В Козаревец спазиха традицията и вдигнаха пищна Ергенска сватба – Дълъг Мочо и Кютюк Мара си казаха „Да“

В село Козаревец още живее един по езически неудържим в пищността си празник - „Тулум”. Обичаят и тази година бе спазен, като организацията е на местното читалище…
Кметът на Община Лясковец и родителите на Котоошу бяха…

26.02.2024

Кметът на Община Лясковец и родителите на Котоошу бяха почетни гости на посланика на Япония

Кметът на Община Лясковец Васил Христов прие поканата и бе гост на официален прием в резиденцията на посланика на Япония. Поканата на Негово превъзходителство…
Местната комисия за борба срещу противообществените…

23.02.2024

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви избра новите обществени възпитатели

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ при Община Лясковец проведе две поредни заседания в два дни…
Концерт „Аз обичам България“ и поклонение пред…

22.02.2024

Концерт „Аз обичам България“ и поклонение пред подвига на борците бележат празника Трети март в Лясковец

Празнични прояви, посветени на 146 години от Освобождението на България организират Община Лясковец, читалище „Напредък-1870“ и НУ „Цани Гинчев“. По повод Трети…

22.02.2024

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 февруари 2024 г. и на заседания на постоянни комисии на 26 февруари 2024 г

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет…

27.02.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 27.02.2024 г.

22.02.2024

Обявление №М-407 #1 / 21.02.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 497/20.02.2024 г. на Кмета на Общината…

22.02.2024

Обявление №М-373 #1 / 21.02.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 496/20.02.2024 г. на Кмета на Общината…

22.02.2024

Обявление №М-275 #1 / 21.02.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД №495 / 20.02.2024 г. на Кмета на Общината…

21.02.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 20.02.2024 г.