Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

09.04.2021

Кметът на Община Лясковец издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки, които влизат в сила от 12 април 2021 година

След като министърът на здравеопазването вчера пусна нова заповед за разхлабване на противоепидемичните мерки на национално ниво, със своя заповед от днес и след…
Обръщение на кмета на Община Лясковец д-р Гецова по…

07.04.2021

Обръщение на кмета на Община Лясковец д-р Гецова по повод Световния ден на здравето

Уважаеми лекари, медицински специалисти, здравни работници, На 7 април целият свят отбелязва Международния ден на здравето. На този ден, с дълбока почит и уважение…

31.03.2021

Кметът на Община Лясковец издаде заповед за въвеждане на противоепидемични мерки, считано от 1 април 2021 година

Кметът на Община Лясковец издаде заповед, с която от 1 април 2021 година се въвеждат временни противоепидемични мерки. След като министърът на здравеопазването…

19.03.2021

Кметът на Община Лясковец издаде заповед с най-строги противоепидемични мерки, в сила от понеделник – 22 март 2021 година

От 22 до 31 март 2021 година на територията на община Лясковец ще действат най-строгите мерки, валидни в момента за цялата страна, след като заболеваемостта от…

19.03.2021

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 март 2021 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет…

14.04.2021

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "СИД" АД, гр. Лясковец за частично изменение на ПУП - план за регулация и план за застрояване за смяна…

12.04.2021

Обявление М-519 / 19.03 2021 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното: Изготвен е Подробен устройствен план - …

09.04.2021

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "Кехлибар" ЕООД гр. Лясковец за изграждане на „Силозно стопанство - 6 бр. силози с вместимост до 50 000 м3, авто…

09.04.2021

Обявление за свободно работно място за длъжност: „Работник поддръжка” в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване”, по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец” за с. Козаревец

Във връзка с реализацията на проект „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна…

09.04.2021

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №789 / 09.04.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №2603…