This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2015-003   16.03.2015: Архив
Осъществяване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като среда с местно културно значение в град Лясковец”

Статус на обществената поръчка: приключена 

Изтегли:
   17.03.2015: Документация за участие
   17.03.2015: Образци №1-16
   17.03.2015: Приложения Т1-Т8
   23.03.2015: Разяснение № 1 по документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец”
   19.05.2015: Протокол № 1 от работата на комисията
   19.05.2015: Доклад № 1 на комисията
   22.05.2015: Съобщение отваряне на ценови предложения
   28.05.2015: Заповед № 703/28.05.2015 г. за класиране на участниците
   28.05.2015: Протокол № 2 от работата на комисията
   28.05.2015: Доклад № 2 на комисията
   19.06.2015: Договор за обществена поръчка и приложения
   19.06.2015: Информация за върнати гаранции за участие
   15.07.2015: Информация за извършени плащания
   24.07.2015: Информация за извършени плащания
   07.12.2015: Информация за извършени плащания
   21.12.2015: Информация за върната гаранциия за изпълнение
   21.12.2015: Информация за изпълнение на договор

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |