This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   25.06.2014: Архив
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на Община Лясковец през учебната 2014/2015 година"

Съдържание: 

 

1. Заповед за откриване на процедура; 

2. Решение за откриване на процедурата; 

3. Обявление; 

4. Пълно описание на предмета на обществената поръчка - Приложение № 1; 

5. Техническа спецификация - Приложение № 2; 

6. Условия и указания към участниците Приложение № 3; 

7. Маршрутно разписание с. Мерданя - с. Драгижево - гр. Лясковец - Приложение № 4.1 зимно часово време; 

8. Маршрутно разписание с. Добри дял - с. Козаревец - кв. Честово - гр. Лясковец - Приложение № 4.2 зимно часово време; 

9. Маршрутно разписание - Приложение № 4.3 

10. Маршрутно разписание с. Мерданя - с. Драгижево - гр. Лясковец - Приложение № 5.1 лятно часово време; 

11. Маршрутно разписание с. Добри дял - с. Козаревец - кв. Честово - гр. Лясковец - Приложение № 5.2 лятно часово време; 

12. Маршрутно разписание - Приложение № 5.3; 

13. Проект на договор Приложение № 6; 

14. Заповед- РД-09-364 / 04.04.2013 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, за утвърждаване на нормативи за цена на километър общ пробег; 

15. Административни сведения (Образец № 1); 

16. Техническа предложение (Образец № 2); 

17. Ценово предложение (Образец № 3); 

18. Декларация по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (Образец № 4); 

19. Декларация по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (Образец № 5); 

20. Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (Образец № 6); 

21. Декларация за общия оборот и оборота от транспортни услуги за последните три години (Образец № 7); 

22. Списък на основните договори за транспортни услуги, изпълнени през последните три години (Образец № 8); 

23. Списък на техническото оборудване, предназначено за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 9); 

24. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (Образец № 10); 

25. Декларация за подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (Образец № 11); 

26. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 12); 

27. Декларация при участие на обединение (Образец № 13).

Изтегли:
   25.08.2014: Уведомление за отваряне на ценови оферти
   Решение за промяна
   Разяснения по документацията
   Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на Община Лясковец през учебната 2014/2015 година"

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |