This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   28.04.2014: Архив
Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Подобряване облика на населените места на територията на община Лясковец"

Съдържание: 

 

1. Челен лист  

2. Съдържание 

 

ДОКУМЕНТИ 

 

3. Заповед за откриване на процедура с прилагане на опростени правила 

4. Обявление 

5. Решение 

6. Условия за участие и указания към участниците в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Подобряване облика на населените места на територията на Община Лясковец”  

7. Технически спецификации 

 

ОБРАЗЦИ 

 

8. Образец № 1 - Административни сведения Заявление за участие 

9. Образец № 2 - Техническо предложение 

10. Приложение 2А 

11. Образец № 3 - Ценово предложение 

12. Образец № 4 - Проект на договор 

13. Образец № 5 - Справка - Декларация на изпълнени договори за последните 3 години 

14. Образец № 6 - Списък - декларация за наличната техника, оборудване и механизация  

15. Приложение № 1 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП 

16. Приложение № 2 - Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП 

17. Приложение № 3 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП  

18. Приложение № 4 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП 

19. Приложение № 5 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 

20. Приложение № 6 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

21. Образец № 7 - КСС 

22. Приложение № 7 - Декларация  

23. Приложение № 8 - Списък - декларация за лицата ангажирани в изпълнение на поръчката 

24. Приложение № 9 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП 

25. От Приложение T1 до Приложение Т69 

 

Документацията съдържа общо 207 броя листи.

Изтегли:
   Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Подобряване облика на населените места на територията на община Лясковец"

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |