Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет "Ремонт и поддръжка на системата на уличното осветление на територията на община Лясковец" Архив: 03.04.2014 Приложеният файл съдържа документация за участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет "Ремонт и поддръжка на системата на уличното осветление на територията на община Лясковец".

Документи:
Документация за участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет "Ремонт и поддръжка на системата на уличното осветление на територията на община Лясковец"