This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   17.12.2013: Архив
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на канцеларски материали, формуляри, хартия и офис консумативи за нуждите на Община Лясковец за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г." по обособени позиции

Позиция I "Канцеларски материали и формуляри" 

Позиция II "Копирна, принтерна хартия и офис консумативи" 

 

Съдържание: 

 

1. Заповед №2484 / 17.12.2013 г.; 

2. Публична покана; 

3. Описание на предмета на поръчката и указания към участниците; 

4. Заявление за участие (Образец № 1); 

5. Техническо предложение (Образец № 2); 

6. Ценово предложение (Образец № 3.1 и Образец № 3.2); 

7. Списък с договори за последните три години (2010 г., 2011 г., 2012 г.) (Образец № 4); 

8. Административни сведения (Образец № 5); 

9. Договор за доставка - проект (Образец № 6); 

10. Декларация по чл. 47, ал. 1 от Закона на обществените поръчки (Приложение № 1); 

11. Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона на обществените поръчки (Приложение № 2); 

12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 3); 

13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 4);  

14. Техническа спецификация (Приложение № 5).

Изтегли:
   Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на канцеларски материали, формуляри, хартия и офис консумативи за нуждите на Община Лясковец за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г." по обособени позиции

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |