This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   15.03.2013: Архив
Документация за провеждане на процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект "Протегната ръка за по-достоен живот"

Документация за провеждане на процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект "Протегната ръка за по-достоен живот", по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0099-C0001, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.

Изтегли:
   Документация за провеждане на процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект "Протегната ръка за по-достоен живот"

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |