This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Документация за участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали, формуляри, хартия и офис консумативи за нуждите на Община Лясковец за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.”, по обособени позиции

 

26.11.2012:
Документация за участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали, формуляри, хартия и офис консумативи за нуждите на Община Лясковец за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.”, по обособени позиции

Позиция І "Канцеларски материали и формуляри" 

Позиция ІІ "Копирна, принтерна хартия и офис консумативи" 

 

Съдържание: 

 

1. Заповед за провеждане на процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали, формуляри, хартия и офис консумативи за нуждите на Община Лясковец за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2012 г." 

2. Публична покана. 

3. Описание на предмета и указания за участниците. 

4. Заявление за участие /Образец № 1/. 

5. Техническо предложение /Образец № 2/. 

6. Ценово предложение /Образец № 3.1 и № 3.2/. 

7. Административни сведения /Образец № 4/. 

8. Договор за доставка - проект /Образец № 5/. 

9. Декларация по чл. 47, ал. 1 от Закона на обществените поръчки /Приложение № 1/. 

10. Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона на обществените поръчки /Приложение № 2/. 

11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки /Приложение № 3/. 

11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки /Приложение № 4/.  

12. Техническа спецификация /Приложение № 5/.

Изтегли:
   Документация за участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали, формуляри, хартия и офис консумативи за нуждите на Община Лясковец за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.”, по обособени позиции

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |