This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Документация по процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: „Доставка на донбаски въглища и дърва за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния период от 01.11.2012 г. до 01.04.2013 г.” чрез „публична покана” по обособени позиции: Позиция І - Доставка на донбаски въглища и Позиция ІІ - Доставка на дърва за горене от широколистна дървесина (габър, благун, дъб).

 

20.07.2012:
Документация по процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: „Доставка на донбаски въглища и дърва за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния период от 01.11.2012 г. до 01.04.2013 г.” чрез „публична покана” по обособени позиции: Позиция І - Доставка на донбаски въглища и Позиция ІІ - Доставка на дърва за горене от широколистна дървесина (габър, благун, дъб).

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. Заповед за откриване на процедурата. 

2. Публична покана. 

3. Описание на предмета и указания за участниците. 

4. Оферта (Образец № 1). 

5. Техническо предложение (Образец № 2). 

6. Ценови предложения (Образец № 3.1 и № 3.2). 

7. Административни сведения (Образец № 4). 

8. Договори за доставка- проект (Образец № 5.1 и № 5.2). 

9. Декларация по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществени поръчки (Приложение № 1) 

10. Декларация по чл. 471 ал. 5 от Закона за обществени поръчки (Приложение № 2) 

11. Декларация за запознаване с обстоятелствата, които биха повлияли при изготвянето на офертата (Приложение № 3). 

12. Техническа спецификация ( Приложение № 4).

Изтегли:
   Документация по процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: „Доставка на донбаски въглища и дърва за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния период от 01.11.2012 г. до 01.04.2013 г.” чрез „публична покана” по обособени позиции: Позиция І - Доставка на донбаски въглища и Позиция ІІ - Доставка на дърва за горене от широколистна дървесина (габър, благун, дъб).

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |