This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната 2012/2013 година по маршрут с. Мерданя - с. Драгижево - гр. Лясковец и обратно, маршрут с. Козаревец – кв. Честово - гр. Лясковец и обратно и маршрут с. Добри дял – гр. Лясковец и обратно”

 

19.07.2012:
Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната 2012/2013 година по маршрут с. Мерданя - с. Драгижево - гр. Лясковец и обратно, маршрут с. Козаревец – кв. Честово - гр. Лясковец и обратно и маршрут с. Добри дял – гр. Лясковец и обратно”

Съдържание: 

 

1. Заповед за откриване на процедура 

2. Решение за откриване на процедурата; 

3. Обявление; 

4. Пълно описание на предмета на обществената поръчка; 

5. Условия и указания към участниците; 

6. Заявление за участие (Образец № 1); 

7. Административни сведения (Образец № 2); 

8. Справка за техническото оборудване, предназначено за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 3) 

9. Ценово предложение (Образец № 4); 

10. Техническо предложение (Образец № 5); 

11. Договор-проект – (Образец № 6); 

12. Маршрутни разписания (Приложение № 1.1, Приложение № 1.2., Приложение № 1.3. Приложение № 2.1, Приложение № 2.2. и Приложение № 2.3.); 

13. Декларация по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (Приложение №1); 

14. Декларация по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 2); 

15. Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 3); 

16. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 4); 

17. Декларация за подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 5); 

18. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 6) 

19. Декларация при участие на обединение (Приложение № 7) 

 

Изтегли:
   Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната 2012/2013 година по маршрут с. Мерданя - с. Драгижево - гр. Лясковец и обратно, маршрут с. Козаревец – кв. Честово - гр. Лясковец и обратно и маршрут с. Добри дял – гр. Лясковец и обратно”

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |