This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Документация за участие в процедура открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Промотиране на иновативно културно събитие и осигуряване на мерки за визуализация и публичност на проекта", с обособена позиция 1 - "Промотиране, маркетинг и реклама на иновативно събитие" и обособена позиция 2 - "Дейности за осигуряване на мерки за визуализация и публичност на проекта"

 

24.02.2012:
Документация за участие в процедура открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Промотиране на иновативно културно събитие и осигуряване на мерки за визуализация и публичност на проекта", с обособена позиция 1 - "Промотиране, маркетинг и реклама на иновативно събитие" и обособена позиция 2 - "Дейности за осигуряване на мерки за визуализация и публичност на проекта"

Съдържание: 

 

Челен лист  

Съдържание 

 

ДОКУМЕНТИ 

 

1. Решение  

2. Обявление за обществена поръчка 

3. Заповед за откриване на процедура  

4. Условия за участие и указания към участниците в "открит конкурс" за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Промотиране на иновативно културно събитие и осигуряване на мерки за визуализация и публичност на проекта", с обособена Позиция 1 - Промотиране, маркетинг и реклама на иновативно събитие и обособена Позиция 2 - Дейности за осигуряване на мерки за визуализация и публичност на проекта” 

5. Пълно описание на предмета на поръчката 

6. Техническо задание по обособена позиция 1 

7. Техническо задание по обособена позиция 2 

8. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите в открит конкурс  

 

ОБРАЗЦИ 

 

1. Образец № 1 - Административни сведения  

2. Образец № 2 - Справка - декларация за оборудване (собствена или наета) за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет: "Промотиране на иновативно културно събитие и осигуряване на мерки за визуализация и публичност на проекта", с обособена Позиция 1 - Промотиране, маркетинг и реклама на иновативно събитие и обособена Позиция 2 - Дейности за осигуряване на мерки за визуализация и публичност на проекта 

3. Образец № 3.1. и Образец 3.2. - Ценово предложение 

4. Образец № 4 - Техническо предложение  

5. Образец № 5 - Списък на лицата ангажирани в изпълнението на малка обществена поръчка  

6. Образец № 6 - Справка за общия оборот на извършени услуги за последните три години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си за последните 3 (три) финансови години 

7. Образец № 7 - Справка - Декларация на изпълнени договори за последните 3 години 

8. Образец № 8 - Проект на договор 

9. Образец № 9 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП  

10. Образец № 10 - Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП  

11. Образец № 11 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП  

12. Образец № 12 - Декларация 

13. Образец № 13 - Декларация по чл. 13, ал. 1, т. 5 от НВМОП 

14. Образец № 14 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

15. Образец № 15 - Декларация за член на обединение  

16. Образец № 16- Декларация на член от екипа 

17. Образец № 17 - Календарен план график  

 

Документацията съдържа общо 140 броя листи.

Изтегли:
   Документация за участие в процедура открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Промотиране на иновативно културно събитие и осигуряване на мерки за визуализация и публичност на проекта"

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |