This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Документация за участие в процедура открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на техническо оборудване за провеждане на Kарвинг фестивал”

 

23.02.2012:
Документация за участие в процедура открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на техническо оборудване за провеждане на Kарвинг фестивал”

Съдържание: 

 

Челен лист  

Съдържание 

 

ДОКУМЕНТИ 

 

1. Заповед за откриване на процедура  

2. Решение за откриване на малка обществена поръчка 

3. Обявление за малка обществена поръчка 

4. Условия за участие и указания към участниците в „открит конкурс” за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на техническо оборудване на провеждане на Карвинг фестивал” 

5. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите 

6. Пълно описание на предмета 

7. Техническа спецификация 

 

ОБРАЗЦИ 

 

1. Образец № 1 - Административни сведения  

2. Образец № 2 - Справка - декларация за оборудване (собствено или наето) за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на техническо оборудване за провеждане на Карвинг фестивал” 

3. Образец № 3 - Ценово предложение 

4. Образец № 4 - Техническо предложение  

5. Образец № 5 - Списък на лицата, ангажирани в изпълнението на малка обществена поръчка  

6. Образец № 6 - Справка за общия оборот на извършени услуги за последните три години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си за последните 3 (три) финансови години 

7. Образец № 7 - Справка - Декларация на изпълнени договори за последните 3 години 

8. Образец № 8 - Проект на договор 

9. Образец № 9 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП  

10. Образец № 10 - Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП  

11. Образец № 11 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП  

12. Образец № 12 - Декларация 

13. Образец № 13 - Декларация по чл. 13, ал. 1, т. 5 от НВМОП 

14. Образец № 14 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

15. Образец № 15 - Декларация за член на обединение 

16. Образец № 16 - Декларация на член от екипа

Изтегли:
   Документация за участие в процедура открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на техническо оборудване за провеждане на Kарвинг фестивал”

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |