This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Документация за участие в открита процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Избор на финансова институция за предоставяне на кредитна линия на Община Лясковец за финансиране на разходи по проекти по Оперативни европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетните 2011 - 2013 години"

 

13.09.2011:
Документация за участие в открита процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Избор на финансова институция за предоставяне на кредитна линия на Община Лясковец за финансиране на разходи по проекти по Оперативни европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетните 2011 - 2013 години"

Съдържание: 

 

1. Заповед и Решение за откриване на процедурата; 

2. Решение № 558 / 28.12.2010 г. на Общински съвет Лясковец;  

3. Обявление за обществена поръчка; 

4. Пълно описание на предмета на обществената поръчката; 

5. Условия за участие и указания към участниците; 

6. Административни сведения за участника - Образец №1; 

7. Заявление за участие - Образец №2; 

8. Ценово предложение - Образец №3; 

9. Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП - Образец №4; 

10. Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП - Образец №5; 

11. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП - Образец №6; 

12. Декларация за запознаване с условията на процедурата и документацията - Образец №7; 

13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП - Образец №8; 

14. Декларация от подизпълнител за съгласието му да участва като такъв - Образец №9; 

15. Декларация от участникът, че приема да отговаря за действията на подизпълнителя, като за свои действия - Образец №10; 

16. Проект на договор - Образец №11; 

17. Техническо предложение - Образец №12; 

18. Списък на основните договори - Образец №13; 

19. Декларация за обединение/консорциум - Образец №14.

Изтегли:
   Документация за участие в открита процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Избор на финансова институция за предоставяне на кредитна линия на Община Лясковец за финансиране на разходи по проекти по Оперативни европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетните 2011 - 2013 години"

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |