This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на Община Лясковец за експлоатационните сезони 2011 - 2012 година и 2012-2013 година"

 

19.08.2011:
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на Община Лясковец за експлоатационните сезони 2011 - 2012 година и 2012-2013 година"

Съдържание: 

 

1. Заповед и Решение за откриване на процедурата; 

2. Обявление за поръчка; 

3. Пълно описание на обекта на поръчката; 

4. Технически спецификации; 

5. Указание за подготовка на офертата и провеждане на процедурата; 

6. Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка - (Образец №1); 

7. Ценово предложение - (Образец № 2); 

8. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - (Приложение № 1); 

9. Декларация по чл. 47 ал.2 от ЗОП - (Приложение № 2); 

10. Декларация по чл. 47 ал. 5 от ЗОП - (Приложение № 3); 

11. Декларация - (Приложение № 4); 

12. Техническо предложение - (Приложение № 5), придружено с (Образец № 5А, Образец № 5Б, Образец № 6 и Образец № 7); 

13. Договор за възлагане на обществена поръчка - (Образец№ 3); 

14. Административни сведения - (Образец № 4); 

15. Декларация - (Образец № 8) 

Изтегли:
   Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на Община Лясковец за експлоатационните сезони 2011 - 2012 година и 2012-2013 година"

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |