This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за строителство и инженеринг с предмет “Основен ремонт на детски градини в Община Лясковец през 2011 год. с обособени позиции”

 

12.08.2011:
Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за строителство и инженеринг с предмет “Основен ремонт на детски градини в Община Лясковец през 2011 год. с обособени позиции”

Съдържание: 

 

1. Заповед № 1263 / 12.08.2011 г. и Решение за откриване на процедурата 

2. Обявление за малка обществетна поръчка 

3. Пълно описание на предмета на поръчката и указания за подготовка на офертите 

4. Технически спецификации 

5. Заявление за участие (Образец 1) 

6. Техническо предложение (Образец 2) 

7. Ценово предложение (Образец 3) и Приложения (Образец 3А, 3Б, 3В, 3Г и 3Д) 

8. Административни сведения (Образец 4) 

9. Договор (Образец 5) 

10. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (Приложение № 1) 

11. Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (Приложение № 2) 

12. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (Приложение № 3) 

13. Декларация по чл. 13, ал. 1, т. 8 от НВМОП (Приложение № 4) 

14. Декларация за запознаване с обстоятелствата (Приложение № 5) 

15. Декларация за подизпълнители по чл. 13, ал. 1, т. 5 от НВМОП (Приложение № 6) 

16. Техническо задание за проектиране (Приложение № 7) 

17. Техническо задание за проектиране (Приложение № 8) 

Изтегли:
   Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за строителство и инженеринг с предмет “Основен ремонт на детски градини в Община Лясковец през 2011 год. с обособени позиции”

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |