This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Документация за процедура на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за строителство с предмет: “Основен ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2011 г. с обособени позиции"

 

16.05.2011:
Документация за процедура на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за строителство с предмет: “Основен ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2011 г. с обособени позиции"

Опис на документите, съдържащи се в документацията за процедура на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за строителство с предмет: “Основен ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2011 г. с обособени позиции, както следва: 

Позиция I. Основен ремонт на улици в гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Козаревец, с. Добри дял, с. Драгижево и с. Мерданя. 

Позиция II. Основен ремонт на общинска пътна мрежа”: 

 

1. Заповед 

2. Пълно описание на предмета на поръчката 

3. Технически спецификации 

4. Решение 

5. Обявление  

6. Заявление за участие - Обр. 1 

7. Техническо предложение - Обр. 2 

8. Ценово предложение - Обр. 3 

9. Административни сведения - Обр. 4 

10. Договор - проект - Обр. 5 

11. Декларация по чл. 47 ал. 1 от ЗОП - Прил. 1 

12. Декларация по чл. 47 ал. 2 от ЗОП - Прил. 2 

13. Декларация по чл. 47 ал. 5 от ЗОП - Прил. 3 

14. Декларация по чл. 13 ал. 1 т. 8 от НВМОП - Прил. 4 

15. Декларация за запознаване с обстоятелствата - Прил. 5 

16. Декларация по чл. 13, ал. 1, т. 5 от НВМОП - Прил. 6

Изтегли:
   Документация за процедура на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за строителство с предмет: “Основен ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2011 г. с обособени позиции"

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |