This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на проект: "Пълноценен живот и грижа за възрастните хора в Община Лясковец, чрез създаване на дневен център" за периода 01.04.2011 г. - 31.01.2012 г."

 

20.01.2011:
Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на проект: "Пълноценен живот и грижа за възрастните хора в Община Лясковец, чрез създаване на дневен център" за периода 01.04.2011 г. - 31.01.2012 г."

Изтегли:
   Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на проект: "Пълноценен живот и грижа за възрастните хора в Община Лясковец, чрез създаване на дневен център" за периода 01.04.2011 г. - 31.01.2012 г.", с регистрационен номер на договора BG051PO001-5.2.06-0134-C-0001 и схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.06 "Социални услуги за социално включване" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |