Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Предоставяне на топъл обяд на уязвими лица от Община Лясковец Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: ФС01-1157 / 02.09.2020 г.

Източник на финансиране:
Агенция за социално подпомагане

Агенция за социално подпомагане

Бюджетна линия: По Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г.” Основни дейности по проекта: Осигуряване на храна за обяд до дома на 60 потребителя.  Териториален обхват: Всички населени места от Община Лясковец.   Дейностите по проекта обхващат най-уязвимите лица, в рамките на основните целеви групи:   - уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедността (за 2020 г. - 363 лв.), определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредно положение, обявено за страната и не са в състояние да си осигурят прехраната;   - лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболявания не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна;   - лица с ниски доходи, под линията на бедност (до 363 лв.), определена за страната, за времето за което са поставени под задължителна карантина. Постигнати резултати от осъществения проект: 1. Осигурен топъл обяд на 60 правоимащи лица, при капацитет на трапезарията от 60 места.  Териториалният обхват бе в гр. Лясковец и прилежащите села - с. Добри дял, с. Джулюница, с. Козаревец и с. Мерданя.  За целият период на реализацията на дейностите на проекта бяха обхванати 67 потребители.  2. Потребителите ползващи социалната услуга принадлежаха към следните целеви групи:  - хора с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина: 0 бр.  - уязвими лица, в т.ч. и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение не са в състояние да си осигурят прехраната: 44 бр.;  - лица, кои поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна: 16 бр.  3. Предоставени бяха съпътстващи мерки, изразени в:  - предоставяне информация за предпазване от заразяването от COVID-19, предвид обявеното извънредно положение;  - на 63 потребители на социалната услуга бяха закупени хранителни продукти, лекарствени средства и вещи от първа необходимост със средства на потребителя. Период на изпълнение: 08.09.2020 - 31.12.2020 г. Обща стойност на проекта: 13 746.00 лева