This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Осигуряване на топъл обяд на уязвими лица от Община Лясковец

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

ФС01-0529 / 29.04.2020 г.

Източник на финансиране:

Агенция за социално подпомагане

Бюджетна линия:

По Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г.”

Основни дейности по проекта:

Осигуряване на храна за обяд до дома на 60 потребители.  

Териториален обхват: Всички населени места от Община Лясковец. 

Дейностите по проекта обхващат най-уязвимите лица, в рамките на основните целеви групи: 

- уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедността (за 2020 г. - 363 лв.), определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредно положение, обявено за страната и не са в състояние да си осигурят прехраната; 

- лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболявания не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна; 

- лица с ниски доходи, под линията на бедност (до 363 лв.), определена за страната, за времето за което са поставени под задължителна карантина.

Постигнати резултати от осъществения проект:

1. Осигурен топъл обяд на 60 правоимащи лица, при капацитет на трапезарията от 60 места. 

Териториялният обхват бе гр. Лясковец и прилeжащите села - с. Добри дял, с. Джулюница, с. Козаревец и с. Мерданя. 

За целият период на реализацията на дейностите на проекта (01.05.2020 г. - 24.07.2020 г.) бяха обхванати 61 потребителя. 

2. Потребителите ползващи социалната услуга принадлежаха към следните целеви групи: 

- хора с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина: 0 бр. 

- уязвими лица, в т.ч. и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение не са в състояние да си осигурят прехраната: 32 бр.; 

- лица, кои поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна: 29 бр. 

3. Предоставени бяха съпътстващи мерки, изразени в: 

- изработени 60 броя информационни брошури за предпазване от заразяването от COVID-19, предвид обявеното извънредно положение; 

- на 25 потребителя на социалната услуга бяха закупени хранителни продукти, лекарствени средства и вещи от първа необходимост със средства на потребителя.

Период на изпълнение:

01.05.2020 - 24.07.2020 г.

Обща стойност на проекта:

10 092.00 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |