This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Реконструкция на отоплителна инсталация на ОУ "П.Р.Славейков" - с. Джулюница

Статус на проекта:

Подаден за финансиране

Източник на финансиране:

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Бюджетна линия:

BG06RDNP001-19.037

Основни дейности по проекта:

Осъществяването на проект „Реконструкция на отоплителна инсталация на ОУ "П.Р.Славейков" - с. Джулюница" цели да бъдат постигнати следните резултати:  

•Извършено технологично преустройство на отоплителна инсталация на училището за работа на газ; 

•Подобрено състояние на котлите и отоплителната инсталация в ОУ "П.Р.Славейков" - с. Джулюница; 

•Подмяна на амортизирани котли с мощност 350 kW, с нов високоефективен стоманен триходов котел с номинална мощност 350 kW;  

•Осигурени условия за нормална експлоатация на котлите и отоплителната инсталация и намалени топлинни загуби;  

•Осигурена благоприятна среда в кабинетите, залите, помещенията, коридорите и др. на училището.

Период на изпълнение:

01.06.2019 - 31.05.2021 г.

Обща стойност на проекта:

88 600 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |