This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Аварийно отводняване и възстановяване на настилка на вътрешно дворно пространство в НУ „Цани Гинчев”, гр. Лясковец

Статус на проекта:

Нефинансиран

Източник на финансиране:

Проект „Красива България”

Основни дейности по проекта:

Основни дейности, свързани с проекта са:  

- изграждане на отводнителна инсталация и направа на нова водоплътна настилка с подходящ наклон, включително изпълнение на дейности по хидроизолиране на прилежащите на вътрешния двор стени на сградата. 

- оформяни на пространство за игри на народна топка, за отдих през междучасията и за провеждане на училищни тържества.

Период на изпълнение:

01.03.2019 - 30.10.2019 г.

Обща стойност на проекта:

75 722 лева

Собствен принос:

39 375 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |