This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Нов шанс за социално включване в Община Лясковец

Статус на проекта:

В процес на реализация

Договор за финансиране:

BG05M9OP001-2.014-0002-С01

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020

Бюджетна линия:

BG05M9OP001-2.014

Основни дейности по проекта:

Проектът включва пакет от интегрирани иновативни социални дейности за хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване. Пакетът от иновативни социални дейности надгражда предлаганите социални услуги на Домашен социален патронаж. Иновативните социални дейности ще се предоставят чрез „Мобилен център за интегрирани социални услуги” и „Лаборатория за социални иновации”, в които ще бъдат назначени следните специалисти: 1 (един) социален работник, 1 (една) медицинска сестра, 1 (един) психолог, 1 (един) координатор, грижи за възрастни хора в общността, 2 (двама) рехабилитатори, 1 (един) сътрудник, социални дейности и 1 (един) шофьор на 8 часова заетост и 4 лица с увреждания на 4 часова заетост на длъжност „технически организатор”. В рамките на проекта ще се закупи специализирано обзавеждане и оборудване, необходимо за реализацията на заложените иновативни социални дейности за Община Лясковец. Предстои разработване на Система за известяване, чрез която потребители на социалните дейности ще известяват в реално време при необходимост от посещение или при риск и нужда от помощ. Системата ще бъде предоставяна, чрез специален софтуер с максимално опростена визия за потребителите.

Период на изпълнение:

22.08.2018 - 22.08.2019 г.

Обща стойност на проекта:

180 070.00 лв.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |