This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Моят отпечатък в Българското председателство

Статус на проекта:

Реализиран

Източник на финансиране:

Национално сдружение на общините в Република България

Основни дейности по проекта:

В рамките на проекта ще бъдат реализирани събития в две основни тематични ядра – „Повишаване на информираността” и „Повишаване на ангажираността”. Първата област обхваща изнесените информационни кампании в селата в Община Лясковец, с цел повишаване информираността на гражданите от всички социални и възрастови групи. Втората група насочени към провеждане на кръгли маси, с цел повишаване активността на гражданите със събитията в рамките на председателството, идентифициране и участие на своеобразни „посланици” в провежданите събития. Провеждане на общностен концерт „Съизмерими с Европа”.

Постигнати резултати от осъществения проект:

В процеса на изпълнение на предвидените дейности по проекта се постигнаха следните резултати:  

- организирани и проведени 5 бр. изнесени кампании в СУ „Максим Райкович”, гр. Лясковец, НЧ „Земеделец – 1899”, с. Козаревец, ОУ „П.Р. Славейков”, с. Джулюница, Детска градина „Вълшебство”, с. Драгижево и Пенсионерски клуб „Вяра”, с. Драгижево; 

- взето участие от 124 деца, младежи и родители, ученици, пенсионери и жители на с. Драгижево; 

- организиран и проведен 1 общностен концерта „Съизмерими с Европа” на 24 май 2018 г. в гр. Лясковец; 

- взето участие от деца, ученици от училищата и жители на гр. Лясковец; 

- изработени и разпространени 2000 бр. флаери с информация за българското председателство на Съвета на Европейския съюз и 40 бр. фланелки; 

- организирана и проведена две кръгли маси; 

- излъчени 4 посланници; 

- взето участие от по 7 участника на кръгла маса или общо 14 участника за двете кръгли маси; 

- представени резултати от приключващото Председателство; 

- организиран и проведен семинар на тема „Насърчаване на предприемачеството и социалните иновации”; 

- организиран и проведен семинар на тема „Бъдещето на труда в една по-справедлива Европа”; 

- взето участие в рамките на двата семинара на 91 участници.

Период на изпълнение:

01.01.2018 - 30.06.2018 г.

Обща стойност на проекта:

3 200 лева

Собствен принос:

200 лева

Партньор по проекта:

СУ „Максим Райкович” - гр. Лясковец и НЧ „Земеделец - 1899” - с. Козаревец

Изтегли:
   16.04.2018 г. В Община Лясковец стартират информационни кампании по проект, свързан с Председателството на Съвета на Европа.
   18.04.2018 г. Проведоха се първите изнесени информационни кампании по проект свързан с Председателството на Съвета на Европа
   19.04.2018 г. Информационна кампания се проведе в СУ „Максим Райкович” по проект свързан с Председателството на Съвета на Европа
   08.05.2018 г. Община Лясковец проведе семинар за насърчаване на предприемачеството

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |