This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Изграждане на система за предотвратяване и ранно предупреждение за наводнения

Статус на проекта:

Нефинансиран

Източник на финансиране:

Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България” 2014 - 2020

Основни дейности по проекта:

Проектът предвижда:  

- оценка, картографиране и анализ на зоните, в които има риск от наводнения; 

- изготвяне на сценарии и модели при наводнения; 

- доставка на оборудване за мониторинг на водата;  

- доставка на съвместна интегрирана система за ранно предупреждение за наводнения; 

- създаване на контролен център за мониторинг в реално време нивото на реките и язовирите.

Период на изпълнение:

20.05.2018 - 19.05.2020 г.

Обща стойност на проекта:

903 929.74 евро

Собствен принос:

9 827.50 евро

Партньор по проекта:

BOLINTIN-VALE

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |