This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Приказки за култура, история и природа

Статус на проекта:

В процес на реализация

Източник на финансиране:

Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България” 2014 - 2020

Основни дейности по проекта:

Проектът обхваща две зони: "Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец" и "Възстановяване на зона за обществен отдих в с. Козаревец", реализирането на проекта предвижда: 

- възстановяване на "Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец"; 

- възстановяване на "Зона за обществен отдих в с. Козаревец"; 

- изготвяне на съвместна трансгранична стратегия и план за туристически продукт; 

- развитие на трансграничен туристически продукт, базиран на местни традиции, природно и културно наследство на двата региона;  

- модернизиране на туристическа инфраструктура, свързана с природно и културно наследство, която да бъде свързана в общ туристически продукт и съвместен маркетинг и промоция на туристически продукт.

Период на изпълнение:

31.08.2018 - 31.08.2020 г.

Обща стойност на проекта:

1 097 962.10 евро

Собствен принос:

12 033.21 евро

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |