This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Activation of young people in rural areas - Mission Possible!

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

2016-3-BG01-KA105-035303

Източник на финансиране:

Програма „Еразъм+”

Основни дейности по проекта:

В настоящия проект е предвидена само една дейност- А1 Младежки обмени - програмни страни. В проектът ще бъдат включени 30 младежи на възраст от 18 до 29 г. от 6 програмни страни и 6 опитни ръководители на групи.  

Основни цели на проекта са: 

- дa се повишат знанията на участниците в обмена за значимостта на активното включване и пряко участие на младите хора в живота на местните общности в селските региони; 

- да споделят опит и добри практики от страните участници в проекта, и се популяризират техники и методи за социалната интеграция на младите хора от селските райони; 

- да се насърчат участниците в проекта да промоцират активното включване в живота на местните общности в селските региони сред своите връстници след приключване на проекта; 

- да се подпомогне развитието на селските райони.

Период на изпълнение:

01.01.2017 - 31.06.2017 г.

Обща стойност на проекта:

14004,00 евро

Партньор по проекта:

Община Лясковец; Associazione Bouligar, Италия; Asociacija "Aktyvus Jaunimas", Литва; ASOCIATIA EDULIFELONG, Румъния; EUROJEUNESSE, Франция; Votsis Youth in Action Club, Гърция.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |