Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Activation of young people in rural areas - Mission Possible! Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: 2016-3-BG01-KA105-035303

Източник на финансиране:
Програма „Еразъм+”

Програма „Еразъм+”

Основни дейности по проекта: В настоящия проект е предвидена само една дейност- А1 Младежки обмени - програмни страни. В проектът ще бъдат включени 30 младежи на възраст от 18 до 29 г. от 6 програмни страни и 6 опитни ръководители на групи.   Основни цели на проекта са:  - дa се повишат знанията на участниците в обмена за значимостта на активното включване и пряко участие на младите хора в живота на местните общности в селските региони;  - да споделят опит и добри практики от страните участници в проекта, и се популяризират техники и методи за социалната интеграция на младите хора от селските райони;  - да се насърчат участниците в проекта да промоцират активното включване в живота на местните общности в селските региони сред своите връстници след приключване на проекта;  - да се подпомогне развитието на селските райони. Период на изпълнение: 01.01.2017 - 31.06.2017 г. Обща стойност на проекта: 14004,00 евро Партньор по проекта: Община Лясковец; Associazione Bouligar, Италия; Asociacija "Aktyvus Jaunimas", Литва; ASOCIATIA EDULIFELONG, Румъния; EUROJEUNESSE, Франция; Votsis Youth in Action Club, Гърция.