This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Осъществяване на мерки за приобщаване на уязвими групи на територията на Община Лясковец

Статус на проекта:

Нефинансиран

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020

Основни дейности по проекта:

Настоящото проектно предложение включва дейности от четирите направления по ОПРЧР и едно направление по ОПНОИР, както следва: 

I. Направление „Подобряване на достъпа до заетост”. 

II. Направление „Подобряване достъпа до образование”. 

III. Направление „Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги”. 

IV. Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи”. 

По ОПНОИР: 

II. Направление „Подобряване на достъпа до образование”.

Период на изпълнение:

01.06.2017 - 31.05.2019 г.

Обща стойност на проекта:

540 000 лева

Партньор по проекта:

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, „Аркус” АД - гр. Лясковец и ДГ „Щастливо детство”, с. Добри Дял

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |