This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на град Лясковец

Статус на проекта:

Подаден за финансиране

Източник на финансиране:

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Основни дейности по проекта:

Проектът цели да подобри достъпа до административния център на града както за жителите, така и за приходящото население, чрез излазите си на основен междуградски път, свързващ града с Велико Търново и Горна Оряховица. Проектът предвижда: 

- ремонт и рехабилитация на 2.025 км. улици, тротоари и прилежащи към тях съоражения, като с това цели както оптимизация на разпределението на трафика, така и оптимизация на ползването на прилежащите съоръжения; 

- ремонт, реконструкция и рехабилитация на 5 бр. улични отсечки в квартали на гр. Лясковец, заедно с ремонт и рехабилитация на прилежащите към тях части и тротоари; 

- строителство и рехабилитация на 2 бр. изходи към път от републиканската пътна мрежа. 

Проектът предвижда облекчавана на трафика по основните отсечки, оптимизация на паркирането и оптимизиране на използването на прилежащите пространства и съоражения, което ще доведе до повишаване на качеството на живот в района на инвестицията.

Период на изпълнение:

01.02.2017 - 31.12.2018 г.

Обща стойност на проекта:

1 955 285.60 лева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |