This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Активни за нашия регион

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

№ BG05M9OP001-1.002-0071-C01

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020

Бюджетна линия:

BG05М90Р001-1.002 „АКТИВНИ“

Основни дейности по проекта:

Дейностите по проекта са насочени към идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на 80 неактивни младежи, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, включително не са регистрирани като безработни лица. 

Проекта съдържа дейности за иднетифициранете неактивни младежи и активирането им, чрез насърчаване и подпомагане за избор към:  

1.Връщане в образователната система на отпадналите от нея с цел продължаване на образованието. 

2.Регистриране в дирекция "Бюрото по труда". 

3.Насочване към включване в обучение за професионална квалификация във връзка с възможност за работа, като се планира на 60 младежи да бъде предоставено обучение за професионална квалификация в професията "Работник в озеленяването" и професия "Помощник в строителството", специалност "Основни и довършителни работи". 

4.Насочване към реализация на пазара на труда - на 60 души, ще бъде предоставена възможност за заетост, длъжност "Работник озеленяване" и "Работник строителство".

Период на изпълнение:

25.04.2016 - 24.07.2017 г.

Обща стойност на проекта:

344 736.98 лева

Партньор по проекта:

Община Лясковец и Община Върбица

Изтегли:
   "Eврика 3М" ЕООД, община Лясковец и община Върбица осигуряват заетост на млади хора чрез проект

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |