This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Система за ранно известяване и защита при наводнения

Статус на проекта:

Нефинансиран

Източник на финансиране:

Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България” 2014 - 2020

Основни дейности по проекта:

Дейност 1. Заснемане, оценка и анализ на състоянието в региона. 

Дейност 2. Изготвяне на сценарии и модели. 

Дейност 3. Изготвяне на стратегия за защита от наводнения.  

Дейност 4. Създаване на система за ранно известяване от наводнения: 

- Инсталиране на устройства за проследяване нивото на валежите и метеорологичните условия на места определени по време на анализа.  

- Инсталиране на датчици за проследяване нивото на реките и язовирите. 

- Разработване на софтуерна система за ранно известяване от наводнения – системата за ранно известяване от наводнения използва данни от инсталираните датчици и устройства и в реално време показва в Контролния център на Общината нивото на реките и язовирите.  

Дейност 5. Създаване на система за защита от наводнения. 

Дейност 6. Създаване на Контролен център в сградата на Общината: 

- Извършване на СМР за Контролния център в сградата на общината – обособяване на Контролен център чрез извършване на СМР дейности. 

- Закупуване на оборудване необходимо за Контролния център за сградата на общината. 

Дейност 7. Провеждане на обучения: 

- Провеждане на обучения на служителите в общината. 

- Провеждане на обучения на жителите в общината. 

Дейност 8. Осигуряване на известяване на жителите при наводнения, чрез контакт център.

Период на изпълнение:

01.01.2016 - 31.12.2018 г.

Обща стойност на проекта:

3 727 278 еuro

Собствен принос:

2% собствен принос на Община Лясковец

Партньор по проекта:

Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |